اخبار برگزیده

قیمت ساعت مچی فلان مجری تلویزیون، معادل هزینه های زندگی چند کارگر است