شریعتی:‌ خواهش می‌کنیم ترددها و سفرهای غیرضروری لغو شود - اخبار جدید