3 سناریوی یوفا برای تعیین تکلیف لیگ‌های فوتبال اروپا اعلام شد