پیش بینی قیمت ۶۲ دلاری نفت در سال ۲۰۲۱ - اخبار جدید