بیانیه انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران درباره حواشی یک نمایشگاه - اخبار جدید