ویدئو / اعلام «وضعیت ویژۀ کرونایی» در خوزستان - اخبار جدید