عواقب مرگبار «هیپنوتیزم» سوژه یک فیلم ترسناک شد - اخبار جدید