سیدجلال مدعی آقای گلی لیگ!/ چرا محمود فکری رفتنی شد؟/ رسول خطیبی بازی عجیب را مساوی کرد - اخبار جدید