استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در اصفهان - اخبار جدید