صحنه بی‌نظیر از کندوی دو متری زنبورها + فیلم - اخبار جدید