تکذیب پس از تایید اولیه/ اکبر عبدی کرونا دارد یا نه؟ - اخبار جدید