پایان مذاکرات و امضاء قرارداد 2.5 ساله/ رسمی؛ فرهاد مجیدی سرمربی استقلال شد - اخبار جدید