صادرات ۸۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از استان مرکزی - اخبار جدید