«خلیل» اثر برتر جشنواره تئاتر «سنگر» شد - اخبار جدید