حمله با سلاح سرد در سوئد 8 مجروح بر جای گذاشت - اخبار جدید