بسته‌های اینترنت معلمان برای آموزش مجازی تمدید می‌شود - اخبار جدید