قیمت جایگزین پراید در بازار/ تیبا ١١٨ میلیونی شد - اخبار جدید