۲۰ پروژه دریایی و بندری در هرمزگان افتتاح شد - اخبار جدید