کشته شدن ژنرال نیروی زمینی ترکیه در سانحه سقوط بالگرد - اخبار جدید