استخدام نماینده علمی و فروش با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه در آذربایجان غربی - اخبار جدید