ترکش انتخاب‌های عجیب؛ جوادی استعفا کرد؟ - اخبار جدید