بعد از شکایت بیرانوند از پرسپولیس | جای طلبکار و بدهکار عوض شد! - اخبار جدید