میلیاردرهای نفتی ۵۱ میلیارد دلار ثروتمندتر شدند - اخبار جدید