۲ سناریوی بورس بعد از نشست وین / مسیر بورس معکوس می‌شود؟ - اخبار جدید