وعده نخست وزیر اسرائیل برای پایان دادن به «چرخه انتخابات» - اخبار جدید