رویترز: کاخ سفید برنامه‌ای برای اقدام علیه ایران در بحبوحه مذاکرات ندارد - اخبار جدید