جلسه علنی فردای مجلس در سه مکان برگزار می‌شود - اخبار جدید