رویترز: کاخ سفید برنامه‌ای علیه ایران ندارد - اخبار جدید