جریمه در انتظار کرونا مثبت‌هایِ ناقض مقررات - اخبار جدید