همتی: صادرات نفت ایران از تحریم‌ها آسیب دید - اخبار جدید