پرداخت 137 هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زا/ سهم زنان 30 درصد و سهم جوانان 33 درصد - اخبار جدید