گنابری هم دیدار بایرن برابر PSG را از دست داد - اخبار جدید