کلوپ: نمی‌توانم بگویم دیگر شانسی نداریم - اخبار جدید