فاجعه در برزیل؛ آمار روزانه قربانیان کرونا از ۴۰۰۰ نفر فراتر رفت - اخبار جدید