اعزام تیم‌های ارزیاب زلزله به شادمهر خراسان رضوی - اخبار جدید