اروپایی‌ها هم عید نورور و مسافرت داشتند؟ - اخبار جدید