پیش بینی افزایش 30 درصدی قیمت بنزین آمریکا در فصل تابستان - اخبار جدید