اولین تصویر از گلشیفته فراهانی در فیلم فرانسوی VTC - اخبار جدید