جزئیات دیدار اصلاح طلبان با سیدمحمد خاتمی - اخبار جدید