۷ دستاورد جدید هسته‌ای رونمایی خواهد شد - اخبار جدید