آغاز همکاری فدراسیون با خط هواپیمایی جدید (عکس) - اخبار جدید