قاضی زاده هاشمی ثبت‌نامش در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد - اخبار جدید