عرضه سیم کارت و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان - اخبار جدید