دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت معاملات املاک در سامانه املاک شدند - اخبار جدید