تمام‌ تلاش مان برای حفظ سهمیه نساجی است/ در وضعیت قرمز هستیم/ - اخبار جدید