رکورد ابتلا به کرونا شکسته شد (۱۴۰۰/۱/۱۸) - اخبار جدید