نظری: عقب‌ماندگی‌های اینترنت روستایی در استان مرکزی جبران شود - اخبار جدید