تامین قطعات ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو با افزایش داخلی‌سازی - اخبار جدید