پاسخ AFC به اعتراض ایران درباره میزبانی انتخابی جام جهانی قطر ۲۰۲۲ - اخبار جدید