جزئیات اجرای رزمایش «ایران همدل-اطعام مهدوی» اعلام شد - اخبار جدید